Izdelano s smislom za detajle

Izkoristite od 60% in večji delež sofinanciranja pri nakupu čebelarske opreme

V Uradnem listu RS št. 50/2023, z dne 5.5.2023, so bili objavljeni javni razpisi za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023, za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 ter za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023.

​​​​​​​Za JR za čebelarsko opremo je na voljo 273.364,00 evrov, za sadike medovitih rastlin 48.815,00 evrov ter 203.852,80 evra za nakup ali izdelavo satnic s certifikatom.

Rok za oddajo vlog začne teči v ponedeljek 29. maja 2023 ob 9h zjutraj in traja do zaprtja JR najkasneje do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme
​​​​​​​

​​​​​​​Pogoji za upravičenca:​​​​​​​

 • nakup nove čebelarske opreme (originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime​​​​​​​ vlagatelja),
 • vpis v register kmetijskih gospodarstev in vpis v centralni register čebelnjakov najmanj tri leta prej,
 • poročanje o številu čebeljih družin v centralni register čebelnjakov,
 • udeležba na apitehničnem usposabljanju in na veterinarskem izobraževanju največ štiri leta pred objavo javnega razpisa, usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad ali vzpostavljen HACCP

​​​​​​​Upravičeni stroški:

 • najmanj 400 eurov brez DDV;
 • 60 % skupne vrednosti nakupa čebelarske opreme brez DDV. Delež sofinanciranja se poveča za:
 • 5 % za mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let;
 • 5 % za čebelarje, ki imajo ustrezno izobrazbo (prva stopnja biologija, kmetijstvo, veterina in​​​​​​​ izpit s področja čebelarstva ali certifikat NPK čebelar ali mojstrski izpit čebelar;
 • 5 % za čebelarje, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva;
 • 20 % za čebelarje, ki imajo na dan 31. 10. v letu pred oddajo vloge v CRČ več kot 150 ČD;
 • 20 % za čebelarje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja;
 • 40 % za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije.

Deleži sofinanciranja ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov, razen za invalide 100 %.

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v obdobju 2023–2027 brez DDV:

 • z od 5 do 20 za ekološke čebelje družine, znaša 1.400 eurov;
 • z od 10 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.400 eurov;
 • z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.800 eurov;
 • z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
 • z od 101 do 149 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
 • z od 150 do 249 čebeljimi družinami, znaša 15.000 eurov;
 • z od 250 do 349 čebeljimi družinami, znaša 20.000 eurov;
 • z od 350 in več čebeljimi družinami, znaša 25.000 eurov.

Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa ter maksimalna vrednost je prikazana v tabeli:

Šifra stroška Seznam posamezne čebelarske opreme Vrednost
(EUR/kos)
SCO1 Čebelji panji s testnimi vložki  
SCO1.1 Panj LR 132,38
SCO1.2 Panj DB 100,41
SCO1.3 AŽ-panj nakladni 109,96
SCO1.4 AŽ-panj 10-satni ali več, 3 etaže 184,42
SCO1.5 AŽ-panj 10-satni ali več, 2 etaži 134,43
SCO1.6 AŽ-panj 7-satni 72,95
SCO1.7 AŽ-panj 9-satni 106,56
SCO1.8 Panj s smukalnikom in pitalnikom 153,55
SCO1.9 AŽ-panj z visoko podnico s testnim vložkom in smukalnikom 168,03
SCO1.10 11-satni panji z visoko podnico 176,23
SCO2 Testni vložek za odkrivanje varoe  
SCO2.1 Testni vložek leseni 9,81
SCO2.2 Testni vložek PVC 4,61
SCO3 Ometalniki (blago ali kovinski) 331,97
SCO4 Smukalnik cvetnega prahu  
SCO4.1 Smukalnik cvetnega prahu leseni 33,20
SCO4.2 Smukalnik cvetnega prahu PVC, dolžine 400 mm 23,36
SCO4.3 Smukalnik, integriran v podnico za LR-panj 39,75
SCO4.4 Smukalnik AŽ leseni – inoks košarica 42,36
SCO5 Sušilnik za cvetni prah  
SCO5.1 Manjši, nosilnost do vključno 10 kg (6 ali 10 polic) 325,57
SCO5.2 Večji, nosilnost nad 10 kg (za 30 kg in 50 kg in 10 polic) 988,85
SCO5.3 Čistilec cvetnega prahu 1.946,58
SCO6 Naprava za pridobivanje cvetnega prahu izkopanca 200,00
SCO7 Naprava za pridobivanje strupa 365,24
SCO8 Plemenilnik 90,57
SCO9 Točila s pripadajočo opremo  
SCO9.1 Ročno 3- ali 4-satno 293,03
SCO9.2 4-satno z motorjem 689,62
SCO9.3 4-satno samoobračalno 1,487.70
SCO9.4 6-satno samoobračalno 1,922.13
SCO9.5 8-satno samoobračalno 2,401.64
SCO9.6 12-satno samoobračalno 3,270.49
SCO9.7 16-satno samoobračalno 3,406.28
SCO9.9 6-satno samoobračalno z avtomatiko 2.111,20
SCO910 8-satno samoobračalno z avtomatiko 2.693,03
SCO9.11 12-satno samoobračalno z avtomatiko 4.483,33
SCO9.12 16-satno samoobračalno z avtomatiko 5.511,07
SCO10  Posoda za skladiščenje medu (kapaciteta najmanj 10 L)  
SCO10.1 Posoda za med do vključno 50 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) 116,48
SCO10.2 Posoda za do vključno 50 kg (inoks, s PVC-pipo in s silikonskim tesnilom) 69,67
SCO10.3 Posoda za med nad 50 kg do vključno 100 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) 194,67
SCO10.4 Posoda za med nad 100 kg do vključno 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) 272,54
SCO11  Posoda za skladiščenje medu nad 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) – 280 kg, 300 kg in 750 kg  
SCO11.1 Posoda za med do vključno 280 kg 323,77
SCO11.2 Posoda za med nad 280 kg do vključno 300 kg 357,92
SCO11.3 Posoda za med nad 300 kg do vključno 750 kg 552,71
SCO10 Cedila, cedilna posoda in korita  
SCO10.1 Cedilo, enojno ali dvojno 27.50
SCO10.2 Cedilna posoda do vključno 50 kg s cedilom 205.30
SCO10.3 Separator/korito za ločevanje medu, voska ipd. 710.65
SCO11 Črpalka za med ali druga primerljiva živila  
SCO12.1 Črpalka za črpanje in potiskanje medu, 230 V in od 0,37 do 1,5 kW 1,466.84
SCO12 Naprave za utekočinjenje medu  
SCO12.1 Spiralni grelec/potopni grelec 288.03
SCO12.2 Toplotna omara/komora za segrevanje medu do vključno 299 kg 788.93
SCO12.3 Toplotna omara/komora za segrevanje medu nad 299 kg 2,089.88
SCO13 Hladilna tehnika  
SCO13.1 Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete do vključno 500 L 1,462.84
SCO13.2 Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete nad 500 L 1,743.17
SCO13.3 Hladilne komore/mini hladilnica 2,665.30
SCO13.4 Hladilnica, cena na kubični meter 1,120.49
SCO14 Mešalne palice in mešalniki za kremni med  
SCO14.1 Mešalna palica za vrtalnik 42.98
SCO14.2 Mešalnik za kremni med 1,211.07
SCO14.3 Homogenizator brez gretja 1,380.87
SCO14.4 Homogenizator z gretjem s kapaciteto do vključno 500 kg 1,861.80
SCO14.5 Homogenizator z gretjem s kapaciteto nad 500 kg 7,049.82
SCO15 Refraktometer 65.18
SCO16 Konduktometer 63.93
SCO17 Naprave za polnjenje, zapiranje in etiketiranje embalaže  
SCO17.1 Polnilna naprava za med brez mize 2,407.30
SCO17.2 Polnilna naprava za med z mizo 4.437,05
SCO17.3 Dozirna miza (dodatek k polnilni napravi) 1.000,39
SCO17.4 Ročna/polavtomatska etiketirka 687,14
SCO17.5 Avtomatska etiketirka 2.535,52
SCO17.6 Naprava za zapiranje embalaže, polavtomatska ali avtomatska 1.133,01
SCO18 Transportni trak 1.254,64
SCO19 Tehtnice za nadzorovanje čebeljih družin  
SCO19.1 Tehtnica, mehanska 423,77
SCO19.2 Tehtnica, digitalna, sporočanje po SMS in/ali brezžično 450,00
SCO19.3 Tehtnica z vremensko postajo, ki omogoča sporočanje meritev po SMS ali spletni aplikaciji in povezavo z opazovalno službo 712,30
SCO20.1 Možnost tehtanja do vključno 30 kg 202,70
SCO20.2 Možnost tehtanja nad 30 kg 543,17
SCO21.1 Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (PVC ali inoks) 38,09
SCO21.2 Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (z odlagalnikom ali stojalom) 135,16
SCO21.3 Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – manjše (do vključno 100 cm) 344,26
SCO21.4 Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – večje (nad 100 cm) 588,11
SCO21.5 Inoks pult, cena na tekoči meter 1.156,95
SCO22.1 Stroj za odkrivanje satja, ročni/polavtomatski 1.335,52
SCO22.2 Stroj za odkrivanje satja, avtomatski 3.684,43
SCO23 Stiskalnica/centrifuga za odvajanje voska 2.377,05
SCO24.1 Sončni topilnik s stojalom 265,71
SCO25 Parni uparjalnik, 230 V, ali plinski gorilnik za kuhalnik voščin  
SCO25.1 Parni uparjalnik – generator, 2000 W, 230 V, kapaciteta 4 L 94,10
SCO25.2 Plinski gorilnik – ročka 41,80
SCO26 Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom  
SCO26.1 Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom do vključno 20 satov 496,15
SCO26.2 Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom nad 20 satov 849,06
SCO26.3 Parni uparjalnik s centrifugo za voščine 639,34
SCO26.4 Kuhalnik na paro ali suhi zrak z integriranim električnim grelcem 704,92
SCO26.5 Sterilizator voska/čistilna posoda za vosek 1.489,05
SCO27 Naprave za izdelavo satnic (AŽ/LR/DB) 1.071,04
SCO28 Inkubator za shranjevanje matičnjakov 1.725,67
SCO29 Pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel  
SCO29.1 Brizgalka za oksalno kislino 46,19
SCO29.2 Izparilnik/sublimator za oksalno kislino 152,87
SCO29.3 Hlapilnik za mravljinčno kislino 16,27
SCO30 Oprema za krmljenje čebel  
SCO30.1 Pitalnik 12,54
SCO30.2 Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete do vključno 150 L 420,08
SCO30.3 Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete nad 150 L (od 200–700 L) 698,91
SCO30.4 Električni mešalnik za pripravo pogač 1.329,81
SCO30.5 Mlin za sladkor 729,51
SCO30.6 Stroj za izdelavo pogač 2.200,82
SCO31 Elektroagregati  
SCO31.1 Elektroagregat moči do vključno 2 kW 819,67
SCO31.2 Elektroagregat moči nad 2 kW do vključno 4 kW 1.639,34
SCO31.3 Elektroagregat moči nad 4 kW do vključno 6 kW 2.459,02
SCO31.4 Elektroagregat moči nad 6 kW do vključno 8 kW 3.278,69
SCO32 Posode za skladiščenje čebeljih izdelkov  
SCO32.1 Kozarec kapacitete 40 ml s pokrovom – za matični mleček 0,78
SCO32.2 Embalaža EPS (fi 46) – za matični mleček 0,59
SCO32.3 Kozarec melbrosin s pokrovom (210 ml, fi 66) 0,60
SCO32.4 Embalaža EPS (fi 74) – za matični mleček 0,82
SCO32.5 Stekleničke za propolis (za tinkture, 50 ml) 0,70
SCO32.6 Kozarec kapacitete 89 ml s pokrovom 0,51
SCO32.7 Kozarec kapacitete 212 ml s pokrovom 1,35
SCO33 Industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in označevanje gotovih izdelkov 1.691,37
SCO33 Avtomatizirana polnilna linija – komplet 17.285,90
SCO33.1 Inoks pult dolžine do vključno 2 m z omaro za shranjevanje 2.072,54
SCO33.2 Inoks pult dolžine do vključno 2 m s pomivalnim koritom, kotnim ventilom, gibljivo cevjo in odtočnim kanalom 2.555,25
SCO33.3 Drug inventar (zapiralka kozarcev, drugi pripomočki) 1.639,34
SCO33.4 Avtomatska linija od odpiranja satov do točenja medu 1.490,98
SCO33.5 Tlačni filter za med 1.863,93
SCO33.6 Tank z ogrevanjem za polnilnico medu kapacitete do vključno 300 L 4.371,80
SCO33.7 Mešalnik medu kapacitete do vključno 50 L, 230 V, z mešalom, grelcem in avtomatiko 1.020,60
SCO33.8 Črpalka za med, 230 V, 0,37 kW, 900 L/h 2.271,45
SCO33.9 Polnilnica za med z obračalno mizo 4.436,89
SCO33.10 Transportni trak 2.467,21
SCO34 Pomivalni stroj – industrijski 1.348,91
SCO35.1 Kontejner za 8 panjev 963,11
SCO35.2 Kontejner za 10 panjev 1.004,10
SCO35.3 Kontejner za od 11 do vključno 16 panjev 1.506,15
SCO35.4 Kontejner za od 17 do vključno 26 panjev 2.540,98
SCO35.5 Kontejner za od 27 do vključno 39 panjev 3.934,43
SCO35.6 Kontejner za od 40 do vključno 59 panjev 5.327,87
SCO35.7 Kontejner za več kot 59 panjev 6.557,38
SCO36.1 Lahki priklopnik (NDV do vključno 750 kg) 778,42
SCO36.2 Lahki priklopnik (NDV nad 750 kg do vključno 2200 kg) 1.995,08
SCO36.3 Priklopnik nad 750 kg do vključno 3500 kg 4.708,61
SCO36.4 Ponjava za lahki priklopnik 144,48
SCO37.1 Ročni viličarji, nosilnost do vključno 2,5 t 725,96
SCO37.2 Visokodvižni električni paletni viličar 9.284,04
SCO37.3 Klasični električni viličar, nosilnost do vključno 5,5 t 63.114,75
SCO37.4 Namenski terenski dvokolesni električni viličar za razlaganje panjev 9.519,26
SCO38.1 Solarni komplet (od 760 W do vključno 3000 W, z akumulatorji od 190 do vključno 240 Ah in krmilno tehniko) 1.134,69
SCO39 Nadzorna kamera za čebelnjake 158,48
SCO40.1 Visokotlačni čistilnik, hladna voda 1.065,57
SCO40.2 Visokotlačni čistilnik, topla voda 2.049
SCO41 Namenski čebelnjak za doseganje dodane vrednosti čebelarjenja 47.950,82
SCO42 Prodajni samopostrežni avtomat za med in čebelarske izdelke 6.763,24
SCO43 Inox pult (tekoči m) 1.156,95

 

 

Opomba: Podjetje ne odgovarja za morebitno odstopanje ali napako v tekstu. Za točnost podatkov in morebitne spremembe se prosim sklicujte na vire.

​​​​​​​Viri: Objava 3 JR o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov
​​​​​​​
Čebelarska zveza Slovenije: Sektorske intervencije v čebelarstvu

Katalogi

Poglejte si našo ponudbo katalogov za več informacij o naših izdelkih. Lahko si jih prenesete v PDF formatu.

Ogled katalogov

DELOVNI ČAS TRGOVINE

Ponedeljek - Petek: 
9.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00 
Sobota: 
Zaprto

 

Lokacija trgovine

E-NOVICE

Novosti v naši ponudbi, akcije, članki, nasveti in še več. Prijavite se na e-novice in ostanite v stiku z nami!

Prijava na e-novice